คุณอยู่ที่นี่

ร้านเล็กเล็ก

เป็น ร้านขายของที่ระลึก โบสการ์ด เสื้อยืด ฯลฯ และมีที่พักแบบเต็นท์ให้ได้สัมผัสกัน ด้วยราคากันเองๆ อยู่บริเวณ ทางขึ้นวัดพระธาตุแม่เย็น

5/2 หมู่1 บ้านแม่เย็น ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 086 710 4450
e-mail rhanleklek@hotmail.com
http://www.rhanleklek.com


ร้านเล็กเล็กร้านเล็กเล็กร้านเล็กเล็ก

ร้านเล็กเล็ก ร้านเล็กเล็กร้านเล็กเล็ก

ร้านเล็กเล็ก ร้านเล็กเล็กร้านเล็กเล็ก

ร้านเล็กเล็กร้านเล็กเล็กร้านเล็กเล็ก

ร้านเล็กเล็กร้านเล็กเล็กร้านเล็กเล็ก

ความคิดเห็น